Köszönjük, hogy igénybe veszi termékeinket és szolgáltatásainkat (a továbbiakban „Szolgáltatások”).

Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja ezeket a feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket.

Szolgáltatásaink nagyon sokfélék, ezért néha további feltételek vagy termékkövetelmények is alkalmazhatók. A kiegészítő feltételek az adott Szolgáltatásokkal együtt lesznek elérhetőek, és ezek a kiegészítő feltételek az Ön velünk kötött megállapodásának részévé válnak, ha Ön igénybe veszi ezeket a Szolgáltatásokat.

A Zeta Broker tulajdonosa és üzemeltetője a Costa Rica-i Zeta Trader Investments S.A. (a továbbiakban „Zeta Broker”). A Szolgáltatásokat a Zeta Broker nyújtja.

Felhívjuk figyelmét, hogy bár a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön a Zeta Brokerrel köt megállapodást, leányvállalataink, leányvállalataink és egyéb csoportvállalataink (együttesen a „Zeta Broker Csoport”) bizonyos szolgáltatásokat nyújthatnak Önnek, amelyek kiegészítik a Zeta Broker által nyújtott szolgáltatásokat, vagy egyébként kiegészítő vagy járulékos szolgáltatásokat nyújtanak. Kérjük, ellenőrizze az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó kiegészítő feltételeket, hogy megtudja, melyik Zeta Broker Csoport vállalat nyújt Önnek ilyen szolgáltatást.

Szolgáltatásaink használata

Önnek be kell tartania a Szolgáltatásokon belül az Ön rendelkezésére bocsátott irányelveket.

Ne éljen vissza a Szolgáltatásainkkal, például ne zavarja a Szolgáltatásainkat, és ne próbáljon meg az általunk biztosított felületen és utasításokon kívül más módszerrel hozzáférni azokhoz. Szolgáltatásainkat csak a törvény által megengedett módon használhatja, beleértve az alkalmazandó export- és ellenőrzési törvényeket és rendeleteket. Felfüggeszthetjük vagy leállíthatjuk Szolgáltatásaink nyújtását Önnek, ha Ön nem felel meg feltételeinknek vagy irányelveinknek, vagy ha feltételezett helytelen magatartás gyanúja miatt nyomozunk.

Szolgáltatásaink használata nem jogosítja fel Önt a Szolgáltatásainkhoz vagy az Ön által elért tartalomhoz fűződő szellemi tulajdonjogok tulajdonjogára. Ön nem használhatja a Szolgáltatásaink tartalmát, kivéve, ha engedélyt kapott a tulajdonostól, vagy ha a törvény más módon megengedi. Ezek a feltételek nem adnak Önnek jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy logók használatára. Ne távolítsa el, ne takarja el vagy ne módosítsa a Szolgáltatásainkban vagy azokkal együtt megjelenő jogi közleményeket.

A Szolgáltatások használatával kapcsolatban szolgáltatási közleményeket, adminisztratív üzeneteket és egyéb információkat küldhetünk Önnek. Ön lemondhat e közlemények egy részének küldéséről.

Szolgáltatásaink egy része mobileszközökön is elérhető. Ne használja ezeket a Szolgáltatásokat olyan módon, amely elvonja a figyelmét, és megakadályozza a közlekedési vagy biztonsági szabályok betartásában.

Az Ön Zeta Broker számlája

Egyes szolgáltatásaink használatához szükség lehet egy Zeta Broker számlára. Létrehozhatja saját Zeta Broker Fiókját, vagy a Zeta Broker Fiókját egy rendszergazda, például a munkáltatója vagy oktatási intézménye rendelheti hozzá. Ha Ön egy adminisztrátor által hozzárendelt Zeta Broker-fiókot használ, eltérő vagy további feltételek lehetnek érvényben, és az adminisztrátor hozzáférhet a fiókjához vagy letilthatja azt.

Zeta Broker-fiókja védelme érdekében tartsa titokban jelszavát. Ön felelős a Zeta Broker-fiókján vagy azon keresztül végzett tevékenységért. Próbálja meg nem újra felhasználni Zeta Broker-fiókja jelszavát harmadik fél alkalmazásaiban.

Adatvédelem

A Zeta Broker Adatvédelmi Szabályzatai elmagyarázzák, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és hogyan védjük az Ön magánéletét, amikor a Szolgáltatásainkat használja. Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Zeta Broker az ilyen adatokat az Adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően használhassa.

Az Ön tartalma a szolgáltatásainkban

Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy Ön tartalmat töltsön fel, küldjön, tároljon, küldjön vagy fogadjon. Az Ön tulajdonában marad minden olyan szellemi tulajdonjog, amellyel az adott tartalomhoz rendelkezik. Röviden, ami az Öné, az az Öné marad.

Amikor Ön tartalmat tölt fel, küld be, tárol, küld vagy fogad a Szolgáltatásainkba vagy a Szolgáltatásainkon keresztül, Ön a Zeta Broker (és azok, akikkel együtt dolgozunk) számára világméretű engedélyt ad az ilyen tartalom felhasználására, befogadására, tárolására, sokszorosítására, módosítására, származékos művek létrehozására (például fordítások, adaptációk vagy más olyan változtatások eredményeként, amelyeket azért végzünk, hogy az Ön tartalma jobban működjön a Szolgáltatásainkkal), közlésére, közzétételére, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére és terjesztésére. A jelen licencben biztosított jogok kizárólag a Szolgáltatásaink üzemeltetésére, népszerűsítésére és fejlesztésére, valamint új Szolgáltatások fejlesztésére szolgálnak. Ez az engedély akkor is fennáll, ha Ön nem használja tovább Szolgáltatásainkat. Egyes Szolgáltatások módot kínálhatnak Önnek arra, hogy hozzáférjen az adott Szolgáltatáshoz biztosított tartalmakhoz, illetve eltávolítsa azokat. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik-e a szükséges jogokkal ahhoz, hogy megadja nekünk ezt az engedélyt a Szolgáltatásainkhoz benyújtott tartalmakra vonatkozóan.

További információkat arról, hogy a Zeta Broker hogyan használja és tárolja a tartalmat, az Adatvédelmi irányelvekben vagy az egyes Szolgáltatások további feltételeiben talál. Ha Ön visszajelzést vagy javaslatokat küld a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, a visszajelzéseit vagy javaslatait felhasználhatjuk anélkül, hogy Ön felé kötelezettséget vállalnánk.

A Szolgáltatásainkban található szoftverekről

Ön nem másolhatja, módosíthatja, terjesztheti, adhatja el vagy adhatja bérbe a Szolgáltatásaink vagy a benne foglalt szoftverek bármely részét, nem végezhet visszafejtést, és nem kísérelheti meg a szoftver forráskódjának kinyerését, kivéve, ha a törvények tiltják ezeket a korlátozásokat, vagy ha rendelkezik írásbeli engedélyünkkel.

Egyes, a Szolgáltatásainkban használt szoftvereket nyílt forráskódú licenc alatt kínálhatunk, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátunk. A nyílt forráskódú licencben lehetnek olyan rendelkezések, amelyek kifejezetten felülírják a jelen feltételek némelyikét.

Szolgáltatásaink módosítása és megszüntetése

Folyamatosan változtatjuk és fejlesztjük Szolgáltatásainkat. Funkciókat vagy szolgáltatásokat adhatunk hozzá vagy távolíthatunk el, és felfüggeszthetjük vagy teljesen leállíthatjuk a Szolgáltatást.

Bármikor abbahagyhatja Szolgáltatásaink használatát, bár sajnálnánk, ha távozna. A Zeta Broker bármikor leállíthatja az Ön számára nyújtott Szolgáltatásokat, vagy új korlátokat adhat hozzá vagy hozhat létre Szolgáltatásainkhoz.

Garanciáink és kizáró nyilatkozataink

Szolgáltatásainkat a kereskedelmi szempontból ésszerű szakértelemmel és gondossággal nyújtjuk, és reméljük, hogy Ön élvezni fogja azok használatát. Vannak azonban bizonyos dolgok, amelyeket nem ígérünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

A jelen ÁSZF-ben vagy a KIEGÉSZÍTŐ ÁSZF-ben kifejezetten meghatározottakon kívül sem a Zeta Broker, sem a Zeta Broker csoport bármely tagja, sem a beszállítói vagy forgalmazói nem tesznek semmilyen konkrét ígéretet a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. PÉLDÁUL NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMÁVAL, A SZOLGÁLTATÁSOK KONKRÉT FUNKCIÓIVAL, VAGY AZOK MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL, ELÉRHETŐSÉGÉVEL VAGY AZ ÖN IGÉNYEINEK KIELÉGÍTÉSÉRE VALÓ KÉPESSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN. A SZOLGÁLTATÁSOKAT „ÚGY, AHOGY VAN” NYÚJTJUK.

EGYES JOGHATÓSÁGOK BIZONYOS GARANCIÁKAT ÍRNAK ELŐ, MINT PÉLDÁUL AZ ELADHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁJÁT. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK MINDEN ILYEN GARANCIÁT.

Szolgáltatásainkért való felelősség

A törvény által megengedett esetekben sem a Zeta Broker, sem a Zeta Broker csoport egyetlen tagja sem vállal felelősséget az elmaradt nyereségért, bevételekért, adatokért, pénzügyi veszteségekért, vagy közvetett, különleges, következményes, különleges vagy büntetőjogi károkért.

A GYAKORLAT által megengedett mértékig a Zeta Broker és a Zeta Broker Group minden egyes tagja (együttesen) teljes felelőssége a jelen feltételek szerinti bármely követelésért, beleértve a vélelmezett garanciákat is, arra az összegre korlátozódik, amelyet Ön a szolgáltatások használatáért fizetett (vagy, ha úgy döntünk, hogy újra ellátjuk Önt a szolgáltatásokkal).

MINDEN ESETBEN A Zeta Broker, illetve a Zeta Broker csoport bármely tagja nem vállal felelősséget semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely nem volt ésszerű módon előre látható.

Szolgáltatásaink üzleti célú felhasználása

Ha Ön egy vállalkozás nevében veszi igénybe Szolgáltatásainkat, az adott vállalkozás elfogadja ezeket a feltételeket. A vállalkozás mentesíti és kártalanítja a Zeta Broker-t, a Zeta Broker Group minden tagját és minden kapcsolt vállalkozását, tisztviselőjét, ügynökét és alkalmazottját minden olyan követelés, kereset vagy eljárás alól, amely a Szolgáltatások használatából vagy a jelen feltételek megsértéséből ered, vagy azzal összefüggésben áll, beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, ítéletekből, perköltségekből és jogi költségekből eredő felelősséget vagy kiadásokat.

Ezekről a feltételekről

Módosíthatjuk ezeket a feltételeket vagy a szolgáltatásra vonatkozó bármely további feltételt, például a törvényi változások vagy a Szolgáltatásainkban bekövetkezett változások tükrözése érdekében. Érdemes rendszeresen áttekinteni a feltételeket. A feltételek módosításáról ezen az oldalon értesítést teszünk közzé. A módosított kiegészítő feltételekről szóló értesítést a vonatkozó Szolgáltatásban tesszük közzé. A módosítások nem alkalmazhatók visszamenőlegesen, és legkorábban a közzétételüket követő tizennégy napon belül lépnek hatályba. A valamely Szolgáltatás új funkcióira vonatkozó vagy jogi okokból végrehajtott módosítások azonban azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet egy Szolgáltatás módosított feltételeivel, akkor az adott Szolgáltatás használatát fel kell függesztenie.

Ha a jelen feltételek és a kiegészítő feltételek között bármilyen ellentmondás van, a kiegészítő feltételek az ellentmondás mértékéig érvényesek.

A jelen feltételek a Zeta Broker Group minden egyes tagja javára is készültek, és mindegyikük által a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben érvényesíthetők. A fentiekre is figyelemmel, a jelen feltételek szabályozzák a Zeta Broker és Ön közötti kapcsolatot, és nem keletkeztetnek harmadik félnek kedvezményezetti jogokat.

Ha Ön nem tartja be ezeket a feltételeket, és mi nem teszünk azonnal lépéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondunk az esetleges jogainkról (például a jövőbeni intézkedések megtételéről).

Ha kiderül, hogy egy adott feltétel nem végrehajtható, ez nem érinti a többi feltételt.

Az egyes Szolgáltatások használatára vonatkozó kiegészítő feltételekben meghatározott külön rendelkezésekre is figyelemmel: (a) a jelen feltételekből vagy a Szolgáltatásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos vitákra Costa Rica törvényei vonatkoznak; és (b) a Costa Rica-i bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen feltételekből vagy a Szolgáltatásokból, azok tárgyából vagy kialakításából eredő vagy azokkal kapcsolatban felmerülő viták vagy követelések rendezésére (beleértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket is).

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, küldjön e-mailt a Kapcsolatfelvétel linken.